John Deere

Diesel Power är distributör för John Deere industrimotorer. Vi har under mycket kunskap och erfarenheter inom många kundsegment. John Deere har ett mycket brett industrimotorprogram och uppfyller de strängaste miljökraven.

John Deere har i sitt motorprogram lösningar för alla typer av OEM applikationer med mycket flexibla options. Hela produktprogrammet kan fås i olika emissionssteg vilket ger stor flexibilitet för OEM som exporterar på olika marknader/regioner.

 

John Deer.e industrimotor

Våra varumärken