Diesel Power

Garanti

Har du ett garantifall?

Vi på Diesel Power vill hjälpa dig så effektivt som det är möjligt med din motor. Vi följer våra motortillverkares riktlinjer för respektive varumärke. Läs därför dessa först här.

Fyll därefter i ansökan för att starta din garantiprocess. Observera att du behöver fylla i hela formuläret komplett för att vi ska kunna påbörja din reklamationshantering.

Det är viktigt att du är medveten att om det inte blir en garantireparation så accepterar ansökaren att påta sig alla kostnader relaterade till uppdraget som inte täcks eller godkänns av motortillverkarens garantivillkor.

Garantiregistrering och garantivillkor

Fyll alltid i formuläret för reklamation längst ned på sidan.

För att garantin skall gälla måste följande uppfyllas:

– att garantiregistreringskortet är ifyllt och inskickad till Diesel Power.
– att service har utförts av auktoriserad verkstad inom rätt tidsintervall.
– att återförsäljare har godkänt installationen även om motorn sålts löst till slutkund.
– att det ej är ett handhavandefel.

Garantivillkor för våra olika varumärken, läs mer här.

Procedur vid garanti- och reklamationsärenden

Vid misstänkt fel på produkter kontakta alltid din installatör/återförsäljare.

Registrera garantiansökan

Installatör/återförsäljare registrerar sin garantiansökan genom att fylla i och skicka in reklamationsformuläret som finns längst ned på sidan.

Retur av produkter

I fall att produkten skall återsändas till Diesel Power AB för utredning /inspektion skall godset alltid märkas med Diesel Power AB:s ärendenummer. Varje retur av produkter i reklamations- och garantiärenden måste föregås av en överenskommelse via mail varvid kunden erhåller ett ärendenummer från Diesel Power AB. Bifoga även alltid en utskriven kopia av det fullständigt ifyllda reklamationsformuläret, alternativt en kopia av Diesel Power AB:s faktura eller följesedel.

Returadress:
Diesel Power AB
Kungsparksvägen 21
434 39 Kungsbacka
(Ev direktretur till annan adress sker i samråd med Diesel Power AB)

Våra varumärken

John Deere logotype
Yanmar logotype
MAN logotype
COX logotype
Kohler logotype
Parker Racor logo
EHB Electronics logotype