Emissionsregler

Utvecklingen av industrimotorer har på senare år i stor utsträckning drivits av ständigt skärpta emissionsregler. Reglerna som gäller inom EU har stegvis harmoniserats med de nordamerikanska emissionsregler som fastställs av den amerikanska myndigheten EPA (Enivironmental Protection Agency).

I övergången från ett miljösteg till nästa finns det övergångsregler som skall göra det lättare för maskintillverkarna. Dessa regler är ofta krångliga, men erbjuder också goda möjligheter om man använder dom rätt. Fråga oss om du har funderingar kring detta!

Emissionsregler EPA

emission-chartDen 25 september 2015 lade EU kommissionen ett förslag COM (2014) 581 för nästa EU steg 5 för Nonroad Mobile Machinery (NRMM) vilket EU parlamentet förväntas anta inom kort.

Hårdvaran i John Deeres Steg 4 teknologi, som inkluderar ett partikelfilter (DPF), klarar redan den skärpta kravnivån som steg 5 innebär. Motorteknologin har redan testats i mer än 150 miljoner driftstimmar i många olika kundapplikationer. Våra kunder kan med andra ord känna sig trygga att en motor från John Deere redan klarar framtida krav.

Stage V capable
Du kan läsa mer om emissionsregler och den teknik som John Deere valt, genom att ladda deras broschyr som PDF: John Deere Emissions Technology

 

I Sverige har vi sedan mitten av 90-talet lågsvavligt bränsle, vilket har en positiv effekt på emissionerna men också är en förutsättning för att t.ex. dieselpartikelfilter skall fungera.

Huvudkomponenterna i den reningsteknik som John Deere idag använder är de samma som användes på fordon som skulle köra in i de s.k. Miljözonerna i Göteborg, Stockholm och Malmö i slutet av 90-talet. Denna teknik är idag väl beprövad och fungerar väl även för de tuffaste applikationerna.

Mer information:
EU Kommissionens hemsida för “Emissions from non-road mobile machinery”
EPA:s hemsida för “Nonroad Diesel Engines”