4-GSCH_webb

4 GSCH

Ljudisolerat marint elverk - enfas utförande
1 cyl. 290 cc / 3000 rpm / 50 Hz
3,5 kWe / 4,0 kVA
Produktblad