Diesel Power

Bränslesnåla framdriftsmotorer med höga vridmoment

Dieslarna från MAN High Speed Engines har ett kraftigt vridmoment genom hela varvtalsregistret och marknadsledande prestanda/vikt-förhållande. Det ger höga toppfarter och god manövreringsförmåga för snabbgående båtar inom exempelvis passagerartrafik, marinen, sjöräddningen och tullen.

Den höga prestandan till trots är MAN:s motorer varken dyra i drift eller bullriga. Med kompakt design och hög bränsleeffektivitet är MAN ett bra val för både arbetsmiljön ombord och för driftsekonomin.

MAN erbjuder ett brett utbud av fyrtakts marindieselmotorer anpassade för krävande applikationer inom kommersiell sjöfart. Diesel Power har motorer från MAN som klarar IMO Tier III i effektintervallet 290 kW heavy duty – 1213 kW light duty. Motorerna finns med 6 eller 12 cylindrar.

Programmet spänner mellan 200 – 2000 hk och är indelat i tre olika driftsklasser:

Heavy duty, 200 – 1 000 hk

Obegränsade drifttimmar per år med upp till 100 % maximal belastning för bogserbåtar och andra hårt arbetande fartyg.

Medium duty, 560 – 1 500 hk

Upp till 3000 driftstimmar per år med maximalt 50 % av tiden på full belastning för färjor, passagerarfartyg och fiskebåtar.

Light duty, 730 – 2 000 hk

Upp till 1 000 driftstimmar per år med maximalt 20 % av tiden på full belastning för patrullbåtar, ambulansbåtar och polisbåtar.

De kommersiella motorerna från MAN klarar alla högt ställda prestandakrav för arbetsbåtar och mindre fartyg med tyngre körcykler.

Läs mer:


MAN i6 commercial diesel engine
MAN i6

Cyl: i6
Volym: 12,4 liter
Heavy duty: 147-382 kW

Emissionsuppfyllnad:
IMO Tier II
EPA Tier 3
RCD 2013/53/EC
RCD 94/25/EC
97/68/EC


MAN i6 commercial diesel engine
MAN i6

Cyl: i6
Volym: 12,4 liter
Medium duty: 412-478 kW

Emissionsuppfyllnad:
IMO Tier II
EPA Tier 3
RCD 2013/53/EC
RCD 94/25/EC
97/68/EC


MAN i6 dieselmotor
MAN i6

Cyl: i6
Volym: 12,4 liter
Light duty: 323 – 588 kW

Emissionsuppfyllnad:
IMO Tier II
EPA Tier 3
RCD 2013/53/EC
RCD 94/25/EC
97/68/EC


MAN V8 Motor
MAN V8

Cyl: V8
Volym: 16,2 liter
Heavy duty: 441-500 kW

Emissionsuppfyllnad:
IMO Tier II
EPA Tier 3
RCD 2013/53/EC
RCD 94/25/EC
97/68/EC


MAN V8 Motor
MAN V8

Cyl: V8
Volym: 16,2 liter
Medium duty: 588-662 kW

Emissionsuppfyllnad:
IMO Tier II
EPA Tier 3
RCD 2013/53/EC
RCD 94/25/EC
97/68/EC


MAN V8 Motor
MAN V8

Cyl: V8
Volym: 16,2 liter
Light duty: 735 – 956 kW

Emissionsuppfyllnad:
IMO Tier II, EPA Tier 3
RCD 2013/53/EC
RCD 94/25/EC, 97/68/EC
IMO Tier II, EPA Tier 3 2)
RCD 2013/53/EC


MAN V12 dieselmotor
MAN V12

Cyl: V12
Volym: 24,2 liter
Heavy duty: 551-735 kW

Emissionsuppfyllnad:
IMO Tier II, EPA Tier 3
RCD 2013/53/EC
RCD 94/25/EC
97/68/EC


MAN V8 dieselmotor
MAN V12

Cyl: V12
Volym: 24,2 liter
Medium duty: 749-1066 kW

Emissionsuppfyllnad:
IMO Tier II
EPA Tier 3
RCD 2013/53/EC
RCD 94/25/EC


MAN V12 dieselmotor
MAN V12

Cyl: V12
Volym: 24,2 liter
Light duty: 1,029 – 1397 kW

Emissionsuppfyllnad:
IMO Tier II
EPA Tier 3
RCD 2013/53/EC
RCD 94/25/EC
97/68/EC

Våra varumärken

John Deere logotype
Yanmar logotype
MAN logotype
COX logotype
Kohler logotype
Parker Racor logo
EHB Electronics logotype