Diesel Power

XEAMOS

Minskning av utsläpp

XEAMOS är specialiserade på avancerad avgasreningsteknik för dieselmotorer. Genom att kombinera oxidationskatalysatorer, SCR-katalysatorer med förfinade partikelfilter når man högsta tänkbara reningsnivåer, exempelvis IMO Tier III och EU Stage V. XEAMOS produkter kan användas både vid nyinstallation av motorer och generatoraggregat men även vid eftermontering på befintliga installationer.

XEAMOS grundades 2017 som en joint venture av NPS Diesel och Solfic Energy & Emission.

För att uppnå en renare värld krävs teknisk kunskap, kunskap om marknaden och kunskap om lagstiftning och reglering. XEAMOS har kombinerat dessa kunskaper och utvecklat innovativa lösningar inom utsläppsminskning och förbränningsteknik.

Läs mer på XEAMOS webbplats.

Diesel Power har använt XEAMOS produkter på Lindholmens tekniska gymnasium i deras maskinlabb. Läs mer om installationen här.

Kontakta oss på Diesel Power direkt för mer information och rådgivning.


Våra varumärken

John Deere logotype
Yanmar logotype
MAN logotype
COX logotype
Kohler logotype
Parker Racor logo
EHB Electronics logotype