Coracon kylvattenkonditionering

Kylvattenfilter, kylvätsketillsatser, korrosions- och frostskyddsmedel.

Kylvattenfilter

Nytt kylvattenfilter i aluminium.
100 – 1000 liter

Kylvattenfilter

Kylvattenfilter avsedda att användas med Coracon BL1.
10 – 300 liter

Korrosionsskyddsmedel

Frostskyddsmedel Coracon BF6 och kylvätsketillsatser Coracon BL1 & BL6.

Coracon sortiment för kylvattenkoditionering tillverkas av Aqua-Concept GmbH, som är en ledande specialisten inom högkvalitativa korrosionsskydds- och vattenreningsprodukter inom både industri- och motorteknologi med kunder över hela världen.

Coracon sortiment av produkter för kombinerat korrosionsskydd, frostskydd och vattenfiltrering ger en optimal behandling av kylvatten från förbränningsmotorer då det både förebygger och begränsar föjderna av korrosion, kavitaion och avlagringar i kylkanalerna.

Du är välkommen att kontakta oss direkt för mer information