Hyundai SeasAll L600

Motor med TM Twin-Disk/Technodrive förberedd för backslag
6 cyl. 13 l
600 hk / 2000 rpm

Våra varumärken