På Lindholmens tekniska gymnasium i Göteborg utbildas framtidens mekaniker, maskinister och sjöfartsingenjörer. I skolans maskinlabb står specialutrustade fartygsmotorer med toppmodern avgasrening som ger eleverna unika möjligheter att få praktisk erfarenhet av att underhålla, felsöka och reparera motorer – under realistiska men kontrollerade former. Diesel Power fick förtroendet att leverera och installera utrustningen. 

Kraven i upphandlingen var höga både på utrustningen och på leverantörens kompetens. Målet var att skapa ett maskinlabb där såväl motorer som elever kan arbeta som i en verklig fartygsmiljö – fast på torra land.

Servicevänliga Kohleraggregat med luft- respektive elstartmotor

Huvudnumret i maskinlabbet är två generatoraggregat från Kohler, som i normalfallet används för att generera el på fartyg.

Varje cylinder har ett separat topplock, vilket är en fördel i undervisningen, och generatoraggregaten startas med olika startmotortyper: den ena har en elstartmotor och den andra har utrustats med en luftstartmotor från Gali. Därmed kan eleverna lära sig hantera båda motorslagen. Motorerna kan köras med full belastning i labbet.

Klart för start
Carl Rapp, servicechef på Diesel Power, funktionstestar generatoraggregaten i skolans maskinhall.

Med framtiden i tankarna

Som drivmedel för maskinerna används EcoPar, ett väldigt rent bränsle baserat på syntetiska paraffinoljor. EcoPar är fritt från både svavel och aromatiska kolväten och luktar därmed betydligt mindre än standarddiesel vilket ger en god arbetsmiljö i labbet.

Jämfört med vanlig diesel blir klimatpåverkan också mindre: utsläppen av koldioxid halveras och NOx-nivåerna reduceras med upp till 60%.

Efterbehandling med AdBlue för minimala utsläpp

Motorerna är utrustade med ett avancerat avgasefterbehandlingssystem som uppfyller Industrial EU Stage 5, vars utsläppskrav är betydligt strängare än de som gäller till sjöss.

De låga emissionsnivåerna uppnås genom så kallad selektiv katalytisk reduktion (SCR), där AdBlue tillförs innan avgaserna når katalysatorn. AdBlue är en blandning av vatten och urea, en kvävehaltig och helt ofarlig kemisk förening även känd som urinämne.

Vätskan bidrar till att bryta ner de hälsovådliga kväveoxiderna i avgaserna till vattenånga och kväve. Utsläppen av NOx blir inte större än 0,4 g/kWh och efterbehandlingen reducerar dessutom mängden sotpartiklar med 98%.

Käkar kväveoxider till frukost
En välkalibrerad dos AdBlue bryter ner kväveoxider till ofarliga vattenånga och kväve.

Kylning på hög nivå

Kylvattnet från motorerna pumpas upp till skolans tak där värmen avges – 26 meter ovanför marknivå.

Penthouse för motorälskare
Carl Rapp, servicechef på Diesel Power, tar en nypa luft bland radiatorer och fläktluftkylare på skolans tak.

Load bank på taket
På skolans tak sitter en så kallad load bank, ett elektriskt belastningsmotstånd som alstrar värmeenergi.

Motortassar vs. betongplatta: 1-0

På ett lastfartyg brukar motorvibrationer inte vara något större problem för besättningen ombord. Men i en fastighet kan buller och vibrationer fortplanta sig i byggnaden på ett störande sätt.

Då bottenplattan i maskinlabbet inte var anpassad för fartygsmotorer i drift tog Diesel Power fram en lösning baserad på motortassar från Vibratec som effektivt isolerar vibrationerna.

Enjoy the silence
I maskinhallen bullrar det så klart, men motortassarna från Vibratec ser till så att elever i andra delar av skolan får studiero.

Om utrustningen i maskinlabbet

  • Motorer: 2 x Kohler generatoraggregat300EFOZC (300 kW)
  • Startmotorer: 1 x elstartmotor, 1 x luftstartmotor från Gali.
  • Avgasrening: Efterbehandlingssystem från Xeamos med selektiv katalytisk reduktion (SCR) där AdBlue tillförs som reduktionsmedel.
  • Bränsle: EcoPar, ett ogiftigt drivmedel som uppfyller den europeiska och amerikanska standarden för dieselolja.
  • Miljöprestanda: Uppfyller Industrial EU Stage 5.
  • Vibrationsdämpning: Motortassar från Vibratec.

Om Lindholmens tekniska gymnasium

  • Erbjuder flera program med teknisk inriktning, bland annat Sjöfartsutbildningen och Teknikprogrammet.
  • Är den första gymnasieskola som byggts i Göteborg på 25 år.
  • Var inflyttningsklar höstterminen 2020.
  • Har plats för 1 000 elever.

Variabel effekt
Maskinerna kan belastas med 0 – 600 kW och avgasreningssystemet övervakas i realtid.

Vill du veta mer om Kohlers produkter? Då ska du kontakta Carl Rapp, Servicechef, Teknikansvarig & Eftermarknad – Marin på carl@dpower.se.