Vi har glädjen att meddela att EMERNA Group AB och SwedMotor AB i Haninge har ingått ett avtal om förvärv. Från den 14 december 2020 övertar EMERNA Group AB samtliga aktier i SwedMotor AB och dess verksamhet. EMERNA Group äger sedan tidigare Diesel Power AB i Kungsbacka och genom förvärvet förstärker man nu sin position som ledande fristående motordistributör i Sverige.

Med EMERNAS starka representation i både Stockholm och Göteborg har vi mycket goda möjligheter att tillgodose våra kunders behov, inte minst i storstadsregionerna. Vi har därför inom gruppen inlett ett nära samarbeta inom framförallt service och eftermarknad.

SwedMotor och Diesel Power kommer även fortsättningsvis att vara självständiga bolag med varsin ledningsgrupp och sina respektive världsledande agenturer. Förvärvet medför heller inga personalförändringar inom respektive bolag.

Ni är mycket välkomna att höra av er till Peter Nauwerck på EMERNA eller till Magnus Bergman på SwedMotor om ni har några frågor.

Peter Nauwerck
VD EMERNA Group AB  
+46 (0)70 568 5773
peter.nauwerck@emerna.eu

Magnus Bergman
VD SwedMotor AB
+46 (0)70 994 7457
magnus.bergman@swedmotor.se