Hösten 2019 installerade Diesel Power nya hjälpmotorer för elproduktion på fyra vägfärjor som trafikerar Hönöleden norr om Göteborg. Med fossilfri diesel och sofistikerad motorstyrning ger motorerna låga emissioner – och tack vare avancerad efterbehandling minskade utsläppen av kväveoxider med drygt 95%.

I upphandlingen satte Trafikverket ribban högt och krävde en lösning som inte överskrider gränsvärdena för offroad-tillämpningar enligt EU Steg V/US EPA Tier 4, vilka är betydligt strängare än gränsvärdena för sjöfart. Målet var att minska utsläppen rejält men också att sänka bränsleförbrukningen.

Tillsammans med två holländska partners tog Diesel Power fram en lösning som vann upphandlingen. Nu har motorerna varit i drift i flera månader och nyligen kom resultatet av en emissionsmätning som IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört när färjorna gått i reguljär drift.

Mätningarna visar att efterbehandlingssystemet reducerar motorernas utsläpp av kolväten (HC) och koloxid (CO) med mer än 95%. Emissionerna av kväveoxider (NOx) ligger på till 0,2 g/kWh och partikelutsläppen (PM) uppmättes till 0,011 g/kWh, vilket är långt under gränsvärdena enligt EU Steg V/US EPA Tier 4.  

Efterbehandlingen reducerar antalet partiklar som släpps ut med cirka 98%, vilket medför att motorerna släpper ut betydligt färre partiklar än de suger in i insugningsluften.

– Det här är moderna motorer med väldigt effektiv förbränning och den styrutrustning som installerats ger extremt bra kontroll över förbränningen vid olika lastfall. När all utrustning är optimalt dimensionerad för uppgiften blir resultatet så här bra, säger Anders Alvhede, försäljningsansvarig på Diesel Power.

Utrustningen är tillverkad av Zenoro, och baserad på motorer från John Deere. Efterbehandlingstekniken med katalysator och avgasrening kommer från Xeamos. De båda holländska företagen är partners till Diesel Power.

– Tillsammans har vi levererat en lösning som når en helt ny nivå när det gäller hållbarhet. Den här installationen visar att fossilfria och rena dieselmotorer har en given plats i framtidens sjöfart, säger Peter Nauwerck, VD på Diesel Power.