Dieselutombordaren CXO300 från innovativa COX Powertrain uppfyller de senaste miljökraven. Därmed står marknaderna i både Europa och USA öppna för 300 hk-motorn, som nyligen började serietillverkas i Storbritannien.

CXO300 har certifierats enligt de högt ställda emissionskraven i EPA Tier 3, RCD II samt IMO 2, och godkänts för både fritidsbåtar och båtar för yrkesbruk.

”CXO300 har ett väldigt effektivt förbränningssystem. Den är bränslesnål och ger betydligt lägre koldioxidutsläpp än en bensindriven utombordare”, säger Peter Nauwerck, VD på Diesel Power som är distributör för COX i Sverige, Tyskland, Baltikum, Österrike, Tjeckien, Slovakien och Ungern.

Utombordarens livslängd beräknas vara upp till tre gånger längre än en motsvarande bensinutombordare, och även serviceintervallen är längre – vilket är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Med ett maximalt vridmoment på 650 Nm och ett högsta varvtal på 4000 rpm ger CXO300 enastående prestanda och manöverförmåga.

Den låga bränsleförbrukningen gör CXO300 till den optimala motorn för planande båtar med många driftstimmar och krav på lång räckvidd. Bränsleeffektiviteten är 25% högre jämfört med en bensinutombordare. CXO300 medför också lägre underhållskostnader.

”Diesel är ofta lättare att få tag i och mindre brandfarligt än bensin. På större båtar är det dessutom praktiskt att bara behöva ha en bränslekälla ombord på moderfartyget”, säger Kristofer Hansson, Marin försäljningschef på Diesel Power.

För alla som har båten som arbetsplats innebär CXO300 ett lyft för arbetsmiljön då räckvidden blir längre och driftsäkerheten högre.

”CXO300 går tyst med minimalt med buller och vibrationer”, säger VD Peter Nauwerck.

Upplev CXO300

Ta chansen att provköra kraftfulla CXO300 monterad på en Rupert R8 tillsammans med oss på Diesel Power. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig: