Det motortekniska landskapet utvecklas i en imponerande takt, framdrivet av ett omfattande förändringsarbete hos motorproducenterna. En växande trend i detta sammanhang är det bredare utbudet av elektriska och gasdrivna motorer. Denna utveckling är inte bara ett tecken på teknologiska framsteg, utan visar också på branschens förmåga att svara på förändrade behov och miljökrav.

Vi är väl medvetna om de branschtrender som nu sker mot ett bredare urval av elektriska och gasdrivna alternativ. Det här är något vi ser positivt på, och som innebär att vi har möjligheter att hjälpa fler kunder, med fler lösningar.

Peter Nauwerck, VD

”Vi tillhandahåller skräddarsydda lösningar för våra kunder och en utökad motorportfölj innebär att vi har fler verktyg att arbeta med”, säger VD Peter Nauwerck. ”Vi är fast beslutna att fortsätta integrera dessa lösningar i vårt erbjudande för att säkerställa att vi är i takt med våra leverantörer och utvecklingen på marknaden.”

Diesel förblir relevant även i framtiden

Tack vare teknologiska framsteg och stränga lagkrav har det gjorts betydande framsteg när det gäller att minska skadliga utsläpp i moderna dieselmotorer. Lägre utsläpp av kväveoxid (NOx) och åtgärder för att minska partikelutsläppen har resulterat i motorer som inte bara är kraftfulla utan också har relativt låg miljöpåverkan.

En av de främsta styrkorna hos dieselmotorer ligger i pålitligheten och förmågan att arbeta oavbrutet under långa perioder. För tillämpningsområden där tillgång till el är begränsad eller där kontinuerlig drift krävs – utan avbrott för uppladdning – förblir därför denna typ av motorer oumbärliga. Deras effektivitet och hållbarhet gör dem till en grundsten inom många olika branscher.

”För många verksamheter är det inte möjligt att ersätta dieselmotorer. Men för vissa tillämpningsområden är gas- och elmotorer mer lämpliga eftersom de erbjuder en mycket tyst och ren drift”, säger Nauwerck. ”Vårt mål med denna utökade portfölj är att stärka industriella och marina tillämpningar genom att integrera motorer som fyller behov på marknaden och hos våra kunder.”

Världen förändras och det gör Diesel Power också

Diesel Power är fortsatt inriktat på att ligga i framkant när det kommer till motorteknik och att tillhandahålla våra kunder med ett brett utbud och många möjligheter. Inkluderingen av elektriska och gasdrivna motorer bredvid etablerade dieselerbjudanden visar på vår avsikt att alltid möta våra kunders skiftande behov.

”Våra kunder är väl medvetna om vår kompetensnivå när det gäller att erbjuda skräddarsydda lösningar. Motorn är hjärtat i nästan alla maskiner, och vi levererar tjänster som optimerar driften och ökar värdet. Vårt fokus har inte förändrats i det avseendet, och det kommer det heller aldrig att göra. Erbjudandet förändras och utvidgas, och vi vidtar åtgärder för att signalera detta till marknaden, men vår hängivenhet förblir densamma.”