Försvarets materielverk och Swede Ship AB har träffat avtal med Kohler Marine och Diesel Power AB att under perioden 2016 – 2018 leverera 10 st 33 kW marina elverk till uppgraderingen av fem sonarfartyg ägda av den svenska marinen.

Bevakningsbåt typ 80 är en viktig del i landets försvarslinje mot kränkningar ovanför och under havsytan. Båtarna byggdes av Swede Ship Marine AB och levererades till marinen under 1990-talet. Förutom radar är varje Bevakningsbåt typ 80 utrustad med sonar för att kunna upptäcka främmande farkoster och andra föremål och en undervattensfarkost med videokamera för närmare inspektion av misstänkta farkoster. Till eget försvar finns både sjunkbomber och tunga kulsprutor. (källa: försvarsmakten)

patrullbat-80-kohler-33efozdj

Bevakningsbåten 88 Rapp var den första att bli utrustad med 2 st Kohler 33 kW marina elverk. Båtarna har ett deplacement på c. 62 ton och maxfart av c. 24 knop. (källa: försvarsmakten)

Kohler-28EFOZD

Beställningen av 10 st Kohler elverk 33EFOZDJ (3-fas / 41 kVA / 400 V / 60 A – ladda ned produktblad) innebär därför en nyckelorder för den svenska distributören Diesel Power AB, då Kohler Marine generatorerna uppfyllde marinens högt ställda krav på tekniska prestanda, driftsäkerhet och anpassning av aggregaten för att bli utvalda till uppgraderingen av fem bevakningsbåtar typ 80.

Swede Ship har 120 års erfarenhet av varvsindustrin och ett tätt samarbete med skandinaviska rederier, örlogsflottor, sjöräddnings- och sjöfartsmyndigheter samt polisen.

Leveranser till kustbevakningen och marinen började 1937, svetsning i aluminium startade under 1950-talet och produktion i kompositmaterial etablerades 1979. (För mer info – se film) Gruppen består idag av tre moderna och högt specialiserade skeppsvarv belägna på västkusten :

  • Swede Ship Marine – Djupvik, Fagerfjäll – Service, reparationer och ny-/ombyggnader av fartyg upp till 300 ton och cirka 40 m längd.
  • Swede Ship Composite – Hunnebostrand – Reparationer, ny-/ombyggnader och service av båtar gjorda i kompositmaterial, även på plats hos kund.
  • Swede Ship Yachtservice – Nya Varvet, Göteborg – Servar fartyg upp till 200 ton med de flesta typer av jobb med motorrenoveringar som spetskompetens, även på plats hos kund.

Innan valet av leverantör gjordes levererade Kohler Marine detaljerade vibrations beräkningar, vilka visade att Kolhers generatorer med elastisk uppställning i standardutförande uppfyller de högt ställda kraven för maskinell utrustning som genererar vibrationer till fartygsskrovet. Dessutom utvecklade man en modiferad version av elverken, så att de enkelt kunde integreras i fartygens existerande system för våta avgaser.

”- Det som utmärkte Kohlers elverk när vi jämförde olika lågvarviga alternativ var framförallt det lilla formatet som gjorde det möjligt att få plats med två moderna elverk med ljudhuv i det befintliga maskinrummet” säger Christian Hallberg; Teknisk Projektledare, Swede Ship Marine AB.
”- I detta projekt finns det högt ställda krav när det gäller dokumentation och anpassningar mot övriga fartygssystem. Diesel Power har varit en trygg partner och tillsammans har vi hittat lösningar på de tekniska utmaningar som har uppkommit”, fortsätter han.

patrullbat-80-kohler-elverk-33efozdj

Bevakningsbåt 80 används av amfibieregementet till ubåtsjakt, bevakning av skyddsobjekt och patrullering av havsområden. Båtarna kan självständigt operera i fem dygn (källa: försvarsmakten)

Kohler Marine har sedan 1920 målmedvetet utvecklat ett komplett sortiment av motordrivna elverk för både industriella och marina applikationer och är idag Kohler Marine världens största tillverkare av marina dieseldrivna elverk mellan 4 och 175 kW med ett världsomspännande nätverk av återförsäljare och servicepartners.

”- Kohlers elverk är framförallt driftsäkra, har mycket låg ljudnivå samt som standard Decision-Maker® 3500 – det integrerade styrsystemet för snabb, kostnadseffektiv och smart parallelldrift. Därutöver är elverken kompakta och levereras med marknadens mest omfattande certifieringar, garantier och dokumentation” säger Peter Nauwerck; VD, Diesel Power AB.