Allt för sjön mässan, 2-11 mars 2012, besöktes av nästa 95,000 personer och många passade på att besöka Diesel Power montern där vi visade den nya 125 hk Hyundai SeasAll motorn.  

Stort intresse visades även för de övriga 170 och 250 hk motorerna, speciellt vår nya display av en komplett installation av en D170 S motor med Bravo drev, instrument, reglage & kablage.

Även våra högkvalitativa sortiment av Solés motorer och nya elverk imponerade dagens ägare båtar tillverkade under 1980-talet som nu behöver byta motor.

Även John Deeres marindieslar för yrkesbåtar skapade uppmärksamhet från besökarna.

”- Extra glädjande var kontakterna med dagens och nya företag som vill bli lokala återförsäljare för vårt breda sortiment av marindieslar”, säger Peter Nauwerck, VD Diesel Power AB.