Ännu ett år går mot sitt slut och det kommer inte helt att gå till historien som året där vi seglade på lugna vatten. Globalt har året präglats av komponentbrist, kraftigt stigande priser och krig i vårt närområde. Vi har under året tvingats lägga mycket energi på att bevaka och jaga leveranser för att kunna bibehålla bästa möjliga servicenivå till våra kunder.

Men även om världen just nu är lite dyster så finns det många ljusglimtar för Diesel Power som gör att vi går in i 2023 starkare än vi någonsin varit: Vi har rekryterat nya medarbetare som tillsammans med befintliga kollegor utgör en enorm kompetens. Flera av våra leverantörer har lanserat produkter för elektrifiering, hybridlösningar, alternativa bränslen och avancerad avgasrening. Vi har fått förtroendet att leverera våra produkter och lösningar till nya kunder som är ledande inom sina respektive marknader. Fått äran representera Neander, tillverkaren av Dtorque 50 diesel utombordare samt Glendinning reglage och landströmsanslutningar. För några av våra varumärken har vi fått chansen att täcka ett större geografiskt område.

Framtiden ser ljus ut och vi ser bland annat fram emot att kunna erbjuda våra kunder mer resursvänliga kraftkällor samt fortsätta vår geografiska expansionsätt. 

Och slutligen, vill jag tacka våra medarbetare, kunder, leverantörer och samarbetspartners som alla bidragit till ett framgångsrikt 2022 och ett lovande 2023 för Diesel Power.

God Jul och Gott Nytt År.

Peter Nauwerck