MAN marinmotorer

MAN high-speed marina framdrifts- och elverksmotorer

MAN Marine Engines tillverkar bränslesnåla, kompakta och tysta dieselmotorer med kraftigt vridmoment genom hela varvtalsregistret, vilket förklarar varför motorerna från MAN erbjuder marknadsledande prestanda/vikt förhållanden och toppfarter till snabbgående båtar inom passagerartrafik, marinen, sjöräddningen, tullen samt större fritidsbåtar och yachter. Dessutom möter de kommersiella motorerna alla högt ställda prestandakrav för arbetsbåtar och mindre fartyg med tyngre körcykler.

i6

cyl:              rak 6:a
volym:      12,4 liter
yacht:    730 – 800 hk
com:      200 – 800 hk
com:     177 – 355 kW

V8

V8
16,2 liter
1000 – 1200 hk
600 – 1200 hk

V12

V12
24,2 liter
1400 – 1900 hk
749 – 1800 hk
532 – 700 kW

Yacht framdriftsmotorer (730 – 1900 hk)

Länkar:
Sortimentsöversikt – MAN yacht engines brochure
MAN image brochure
MAN After Sales Service brochure

För snabba fritidsbåtar och yachter mellan 40 och 80 fot erbjuder MAN kraftfulla och kompakta marindieseldrivna med effekter från 730 hk till 1900 hk. Alla motorerna har ett högt effektuttag och plan momentkurva redan från låga varvtal, vilket ger kraftfull acceleration, låg ljudnivå och minskad bränsleförbrukning.

 

kommersiella framdriftsmotorer (200 – 1900 hk)

Länkar:
Sortimentsöversikt – MAN commercial engines brochure
MAN image brochure
MAN After Sales Service brochure

MAN erbjuder ett brett utbud av fyrtakts marindieselmotorer anpassade för krävande applikationer inom kommersiell sjöfart indelade i tre olika driftsklasser.

  • Heavy – obegränsade drifttimmar per år med upp till 100 % maximal belastning för bogserbåtar och alla andra hårt arbetande fartyg – från 258 till 1000 hk.
  • Medium – upp till 3000 driftstimmar per år med maximalt 50 % maximal belastning för färjor, passargerafartyg och fiskebåtar – från 400 till 1550 hk.
  • Light – upp till 1000 driftstimmar per år med maximalt 20 % maximal belastning för patrullbåtar, ambulans- och polisbåtar – från 730 till 1900 hk.

En individuell prövning av varje applikation görs och ofta medger MAN avsteg uppåt från ovanstående, exempelvis vid vattenjetsapplikationer.

KOMMERSIELLA ELVERKSMOTORER (100 – 750 KVA)

Dessutom erbjuder MAN en serie av välrenommerade marina elverksmotorer anpassade för kontinuerliga generatoraggregat och reservkraft i effektområdet 100 till 750 kVA.