Under 2019 and 2020, införs ny emissionsstandard för att begränsa effekterna av avgasemissioner med det nya avgasdirektivet EU Steg-V. Den nya standarden är återigen mer sträng än sin föregångare och fortsätter att reducera nivåerna av kväveoxid (NOx) och partiklar (PM). Nytt med Steg-V är att man också begränsar det utsläppta partikelantalet (PN).

Strängaste emissionslagstiftningen i världen

Den nya emission standarden omfattar alla motorer installerade i non-road (off-road) mobila maskiner (NRMM) mellan 19 kW och 560 kW. En ny emissionsbegränsning införs också för motorer under 19kW. Alla motorer under 19kW som levereras som ersättningsmotorer till äldre maskiner måste också uppfylla Steg-V. Den nya europeiska lagstiftningen är nu den tuffast satta standarden i världen.

Hållbar framtid

YANMAR har I sitt DNA att utveckla lösningar som bidrar till en hållbar miljö. Vi är väl medvetna om att vår planet är utsatt. Det är därför vi på YANMAR hela tiden vill ligga i framkant när det gäller att se till att våra motorer klarar de senaste miljökraven.

EU Stage V certifierade motorer

De 24 certifierade YANMAR modellerna som säljs i Europa installeras i en stor mängd av olika typer av maskintyper exempelvis: byggmaskiner, jordbruksmaskiner, generatoraggregat mm.

Följande modeller är certifierade och klara för steg V:

Luftkylda dieselmotorer
L48V, L70V, L100V med effektområde mindre än 19kW

Vattenkylda dieselmotorer 

Effektområde Motorbeteckning
Mindre än 19kW 3TNM68, 3TNM72, 3TNM74F
2TNV70, 3TNV70, 3TNV74F, 3TNV76
3TNV80F, 3TNV80FT, 3TNV82A
3TNV88, 3TNV88F
19 till 56kW 3TNV88C, 3TNV86CT, 3TNV86CHT
4TNV88C, 4TNV86CT, 4TNV86CHT
4TNV98C, 4TNV98CT
56kW och högre 4TNV94FHT

Kontakta mig gärna om du vill veta mer om YANMARS produktutbud eller om de olika emissionsstegen.

Anders Alvhede
Försäljning Industri
Tel 031-748 62 02
Mobil 0705-685797
anders.alvhede@dpower.se