Som teknisk marinsäljare ansvarar du för vårt resultat och utveckling mot kommersiella kunder, fartygsägare och varv. Du ansvarar för motorförsäljning till nya samt befintliga kunder och rapporterar till vår försäljningschef.

Du har budget och resultatansvar för det marinakommersiella segmentet och det är du tillsammans med försäljningschefen som sätter upp strategier och mål. Du säkrar nya affärer vad gäller tillväxt och lönsamhet, vilket innebär att du har det fulla ansvaret för att projektstyra affären i allt från strategi, första kontakt, samarbete med externa partner, priskalkyler och avtal till färdig leverans. Du leder och genomför aktiviteter för att styra försäljningen på kort och lång sikt i syfte att nå uppsatta mål, förhandlingar samt säkerställa och underhålla pipeline med affärsmöjligheter. Du ansvarar för offert- och avtalshantering och medverkar på branschmässor.

Tjänsten innefattar resor med ca. 25 övernattning per år. 

Läs mer här.