Diesel Power

Hyundai SeasAll förbättrar prestanda i en Prestige 900

Hyundai SeasAll förbättrar prestanda i en Prestige 900

” – Hyundai SeasAll S 250 S är den bästa motorn jag installerat i en ribbåt!”, säger Mikael Francke, VD på Franckes Marina. Motorbytet har gett mig mycket bättre manöverbarhet, ökad fart med bibehållen bränsleförbrukning och radikalt lägre ljudnivå. Franckes Marina har framgångsrikt licenstillverkat Prestige 900 sedan 2008. Båten har bogpropeller, targabåge, ställbar ratt, hydrauliskt


Hyundai SeasAll sänker bränsleförbrukningen i Coronet 27

” – Vi har fått bättre prestanda och klarar nu tre resor till favoritön på en tankning, jämför med att tanka efter vare resa innan motorbytet. Vid 20 knops marschfart har förbrukningen minskat från 3,8 till 1,25 liter/sjömil”, berättar Clementz och Susanne. Utdrag från artikel i Coronet News. De gamla AQ170:orna hade en tung start med rejäl


Our brands

John Deere logotype
Yanmar logotype
MAN logotype
COX logotype
Kohler logotype
Sole Diesel logotype
Coracon logotype
Parker Racor logo
EHB Electronics logotype