Coracon

Kylvattenfilter, kylvätsketillsatser, korrosions- och frostskyddsmedel.

Kylvattenfilter

Nytt kylvattenfilter i aluminium.
100 – 1000 liter

Kylvattenfilter

Kylvattenfilter avsedda att användas med Coracon BL1.
10 – 300 liter

Korrosionsskyddsmedel

Frostskyddsmedel Coracon BF6 och kylvätsketillsatser Coracon BL1 & BL6.

Coracon sortiment för kylvattenkoditionering tillverkas av Aqua-Concept GmbH i Tyskland, som är en specialisserade på högkvalitativa korrosionsskydds- och vattenreningsprodukter inom både industri- och motorteknologi med kunder över hela världen.

Coracon sortimentet av produkter för kombinerat korrosionsskydd, frostskydd och vattenfiltrering ger en optimal behandling av kylvatten för förbränningsmotorer då det både förebygger och begränsar föjderna av korrosion, kavitaion och avlagringar i kylkanalerna.

Diesel Power AB lagerför ett komplett sortiment av Coraconprodukter.

Företagsfakta:

  • Komplett och högkvalitativt sortiment för kylvattenkonditionering
  • Skräddarsydda kylvätske- och filterlösningar för krävande motorapplikationer
  • Speciallösningar framtagna tillsammans med ledande motortillverkare
  • Diesel Power AB distributör i Sverige sedan 1997.

Internlänkar: